avustralya öğrenci vizesi

Avustralya Öğrenci Vizesi

Avustralya ile Türkiye Cumhuriyeti arasında vize muafiyeti bulunmamasından dolayı ülkeye giriş yapmak isteyen her kişinin vize başvurusu yapması gerekmektedir. Ticari amaç ile Avustralya’ya giden kişiler ticari vize başvurusu, ailesini ziyaret etmek isteyen kişiler de aile ziyareti vize başvurusu yapmalıdırlar. Öğrenci olarak gidecek olan kişilerin de Avustralya öğrenci vizesi için başvuru yapmaları gerekmektedir. Yapılan başvuru süreci boyunca Avustralya Konsolosluğu tarafından başvuru sahibinden çok sayıda evrak talep edilmektedir.

Öğrencilerin finansal durumu bu eğitim sürecinin tamamlanmasına imkan vermediği için her öğrencinin bir sponsoru olmaktadır. Bu tür sponsorların oluşması durumunda da sponsorlara ait olan çok sayıda belge konsolosluk tarafından istenmektedir. Sponsordan farklı olarak, kişi Avustralya sınırları içerisinde çalışacağını da yazılı belgeler ve çeşitli kanıtlar ile belirtebilmektedir. Bu sayede kişi herhangi bir sponsora ihtiyaç duymadan Avustralya öğrenci vizesi almaya hak kazanabilmektedir.

Avustralya’ya öğrenci olarak giden kişiler, ülke sınırları içerisinde 5 yıl boyunca izinli ve yasal bir şekilde eğitim görebilmektedirler. Fakat bunun için ilk olarak kişinin 6 yaşından büyük olması gerekmektedir. 18 yaşından küçük olan öğrencilerin de muvaffakatname hazırlamaları gerekmektedir. Bu nedenle tüm belgelerin başvurunun tamamlanabilmesi için hazır hale getirilmesi gerekmektedir. 6 yaşını geçmiş olan öğrencilerin ilk aşama olarak Avustralya’da yer alan tanınmış ve bilinen okullara kayıt yaptırması gerekmektedir. Kaydın yapılması ile birlikte kişi Avustralya öğrenci vizesi başvurusunda bulunabilmektedir. Kaydın yapılmadığı durumlarda yapılan başvurular herhangi bir şekilde kabul edilmemektedir.

Avustralya Öğrenci Vizesi Hakkında

Avustralya’da eğitim görebilmek için istenen belgelerin tamamlanmasına ek olarak, bazı kriterlere de uygun olmak gerekmektedir. Ülke sınırları içerisinde eğitim görecek olan kişilerin sağlık gereksinimlerini ve karakter gereksinimlerini karşılıyor olması gerekmektedir. Sadece bununla kalmayıp, kişi Avustralya’da kaldığı süre boyunca da maddi anlamda finansal desteğin nasıl sağlanacağına yönelik beyanlarda bulunmalıdır. Kişi, 18 yaşını geçmiş ise kendisi çalışarak ihtiyaçlarını karşılama hakkına sahiptir. Fakat 18 yaşını geçmemiş ise, sponsor tarafından Avustralya’ya gönderim sağlanmaktadır. Bu nedenle sponsora ilişkin belgelerin tamamına Avustralya Konsolosluğu tarafından ihtiyaç duyulmaktadır.

Avustralya’da eğitim görecek olan kişiler 5 yıla kadar vize alabilmektedirler. Vizenin süresinin dolması halinde bir takım değişiklikler ve eklemeler ile de bahsi geçen süre uzatılabilmektedir. Fakat bunun için kriterlere uygunluk gözetilmektedir. Kişi mezun olduğu dereceden daha ileri ve yüksek bir kuruma eğitim için başvurduysa süre uzatılabilmektedir. Eğitimin bitmesi ardından Avustralya’da tatil yapmak isteniyorsa da vize süresi uzatılabilmektedir. Bunun için Avustralya sınırları içerisinde talepte bulunmak yeterlidir.

Eğitimin tamamlanmasının ardından bir işte çalışmak isteniyorsa veyahut da göçmenlik başvurusunda bulunulacak ise yapılan vize başvurusunun süresi uzatılabilmektedir. Bu sayede Avustralya sınırları içerisinde uzun yıllar boyunca kalabileceği gibi, zamanla oturma izni ve vatandaşlık almaya da hak kazanabilmektedir. Fakat bunun için öncelikle gerekli şartların tamamının gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.

Avustralya Öğrenci Vizesi Gerekli Evraklar

Avustralya öğrenci vizesi almak için çok sayıda belgenin eksik olmamaksızın hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Online sistemler üzerinden başvurunun yapılmasının ardından, başvuru sahibine sistem üzerinden randevu verilmektedir. Randevu tarihine kadar Avustralya Konsolosluğu tarafından istenen her belgenin temin edilmesi ile öğrencilerin tamamı yükümlüdürler.

-Pasaport

Başvuruda kullanılacak olan pasaportun zarar görmemiş olması ve seyahat sonrasında 6 ay daha geçerliliğini koruması gerekmektedir. Pasaportun sayfalarının tamamı doluysa da pasaport değiştirilmelidir. Bu nedenle en az 2 sayfalık boşluk olmalıdır. Eğer kişi pasaportunu kaybettiyse veyahut da kaybettiği pasaportu bulduysa bu bilgilerin tamamını detaylı olarak dilekçe hazırlayarak randevu tarihinde ibraz etmelidir. Hazırlanan belgenin İngilizce içerikli olması şarttır.

-Fotoğraf

Başvurunun tamamlanabilmesi için kişinin 2 adet vesikalık fotoğrafa ihtiyacı vardır. Fotoğrafların her ikisi de beyaz arka fon ile çekileceği için, vesikalık fotoğraflar biometrik fotoğrafa dönüşmektedir. Bu sayede hazırlanan fotoğraflar, randevu tarihinde onay alabilmektedir.

-Öğrenci Belgesi

Avustralya öğrenci vizesi alacak olan kişilerin mevcut okullarından güncel Öğrenci Belgesi alması gerekmektedir. Alınan belgenin okul müdürlüğünden veyahut da dekanlıktan onaylı, imzalı ve mühürlü olması gerekmektedir. Belirtilen tanımlayıcı unsurlardan herhangi birinin olmaması, belgenin onaylanmamasına sebep olmaktadır.

-Muvafakatname

18 yaşın altında olan öğrencilerin tamamından muvaffakatname istenmektedir. Muvafakatname, hem annenin hem de babanın imza atması ile hazır hale getirilmektedir. 18 yaşından büyük olan kişilerin başvurularında bu belgeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu nedenle gerekli olan belgeler Ankara Büyükelçiliği orijinal web sitesi üzerinden detaylı olarak kontrol edilmelidir.

Öğrenciye Sponsor Olacak Kişinin Evrakları

Öğrenci, Avustralya öğrenci vizesi alabilmek için bir sponsora ihtiyaç duymaktadır. Bu sponsorun da tüm masraflarını üstleneceğini kanıtlayabilmek için bir takım ek belgelerin sunulması gerekmektedir. Talep edilen her belgenin temin edilmesi halinde, başvurunun olumlu şekilde sonuçlanmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

-Avustralya Öğrenci Vizesi Talep Dilekçesi

Sponsor tarafından hazırlanan Vize Talep Dilekçesi Avustralya Konsolosluğu’na hitaben hazırlanmalıdır. İngilizce olarak hazırlanması gereken talep dilekçesi imzalı ve kaşeli olmalıdır. Kişi eğer bir SSK çalışanı ise, kurumun veya kendisinin imzasının dilekçede bulunması gerekmektedir. Bu sayede başvurular onaylanabilmektedir.

-Banka Evrakları

Sponsor olan kişinin ilk olarak son 3 aya ait olan maaş bordrosuna ihtiyaç duyulmaktadır. Her bordro kaşeli ve imzalı olmalıdır. Aksi takdirde başvuruyu denetleyen kurumlar tarafından kabul edilmemektedir. Kişinin Banka Hesap Cüzdanı, Banka Hesap Dökümü de ek olarak istenmektedir. Her belge son 3 aya ait olmalı ve güncelliğini koruyor olmalıdır. Bahsi geçen sponsorun banka hesabında da minimum 4.000 TL olması gerekmektedir. Bu tutardan daha az olan miktarlar Avustralya Konsolosluğu tarafından problem teşkil edebilmektedir. Bunların haricinde Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, Faaliyet Belgesi, şirketin İmza Sirküleri ve Vergi Levhası da yine sponsora ait olan belgeler arasında yer almaktadır. Bu belgelerin her birinin tamamlanması halinde başvurunun olumlu şekilde sonuçlanabilme ihtimali artmaktadır.

Avustralya Öğrenci Vizesi Ek Evraklar

Sponsor olan kişinin banka evraklarının haricinde bir takım evrakları daha randevu tarihinde teslim etmesi gerekmektedir. Kişinin eğer üzerine tapu var ise, başvuru esnasında bu tapuların fotokopisinin paylaşılması gerekmektedir. Tapudan farklı olarak araç ruhsatı varsa da fotokopisinin paylaşılması şarttır. Kişinin üstüne olan evde eğer kiracı varsa, kira gelirleri de detaylı olarak beyan edilmektedir. Bu ek belgelerin hiç birinin temin edilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat bahsi geçen her bir belge başvuruyu destekleyici özelliğe sahiptir. Avustralya’da eğitim görecek olan kişinin ülkede kaldığı süre boyunca rahatlıkla geçimini sağlayabilmesini garanti altına alan bu detayların Avustralya Konsolosluğu ile paylaşılmasında oldukça büyük fayda vardır.

Avustralya Öğrenci Vizesi Ücretleri

Avustralya’ya gitmek isteyen kişiler oldukça fazla seçenek arasından vize seçimi yapabilmektedirler. Diğer vize fiyatlarının Avustralya öğrenci vizesi ücreti daha yüksek olmasından dolayı, öğrencilerin Avustralya’da eğitim görebilmesi teşvik edilmektedir. Kısa süreli olarak alınan öğrenci vizelerinin, uzun süreli çeşitleri de bulunmaktadır. Bu sayede Avustralya’da eğitim görmek üzere başvuru yapan kişilerin gerekli bilgileri ve belgeleri tamamlaması halinde yapılan başvuru büyük ölçüde olumlu şekilde sonuçlanacaktır. Fakat bunun için öğrencinin kendisinden çok, sponsorunun bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Sponsora ait her türlü faaliyet belgesinin tamamlanması ile başvuru evrakları Avustralya Konsolosluğu tarafından onaylanacak ve 10 – 15 iş günü içerisinde öğrenci vizesi çıkacaktır.

Avustralya Öğrenci Vizesi S.S.S

Avustralya öğrenci vizesi almak kolay mı?

Avustralya Öğrenci Vizesi: Diğer ülkelere göre Avustralya için öğrenci vizesi almak daha kolaydır. Avustralya’da okumak isteyen öğrencilerin vizeye hak kazanabilmeleri için belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Tam zamanlı bir eğitim kursuna kaydolduğunuzda, Alt Sınıf 500 kapsamında vize başvurusunda bulunabilirsiniz.

Avustralya öğrenci vizesi kaç günde çıkar?

Avustralya’da okula gitmek isteyen bir başvuru sahibinin vizesinin işleme koyulması 6 ila 11 hafta arasında sürer. Ödülsüz eğitim sektörü için başvuranlar, vizelerini 6 ila 22 gün arasında, biraz daha erken işleme alma eğilimindedir! Bir lisansüstü öğrencinin 500 vizesi 7 ile 11 hafta arasında sürebilir.

Avustralya büyükelçiliği İnternet Sitesi

Avustralya vize başvurusu